Hvem er vi ?

Inca-spejderne Sydfyn.

En selvstændig spejdergruppe:
Vi er en selvstændig spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps, som arbejder efter korpsets love, principper, og arbejdsmetoder.

Det Danske Spejderkorps’ værdier er udtrykt i vores formål, i spejderloven og i de internationale spejderprincipper. 

Inca spejdernes Værdier:
Vi styrker børn og unges konkrete og abstrakte færdigheder. Børn og unge skal tage stilling aktivt og personligt. Det kan være som initiativtagere til forandring eller ved at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det lokale og det globale samfund.

Fakta om vores spejdergruppe: Inca spejderne Sydfyn.
Vi er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps.
Vi blev startet i 1960, og efter en kort pause  gendannet i 1992.
Vi har købt og holder til på grunden Gudmekohavevej  40 i Gudme
Vi anskaffede den i 1999 og har herefter  bygget en mødehytte, 2 patruljehytter, en “teknik”hytte med køkken kontor og bibliotek samt toilet på grunden.
Vi er idag på selvejet grund med næsten alle vore hytter og øvrige faciliteter betalt.
vi er stadig en gruppe i udvikling og med visioner og nye planer for vores fremtid.

Vores forbillede:
Lord Baden-Powell lagde grundstenene til spejderarbejdet i 1907. Han fremførte målsætningen for vores globale fællesskab med ordene “Leave this world a little better than you found it…” (Scouting for Boys 1945).

Vores korps:
Det Danske Spejderkorps er en børne- og ungdomsbevægelse, som udvikler børn og unge. Vores korps er åbent for alle uanset race, køn, sprog, religion og politisk overbevisning.

Vores ledelse og netværk:
Inca-spejderne er en velfungerende gruppe, med en skiftende men stabil ledelse med traditioner for en god forældre kontakt.
Inca-spejderne har et stort netværk af kontakter, der vil  træde til og hjælpe med forskellige gøremål, der styrker vores daglige arbejde og aktiviteter og faciliteter til gavn for gruppen .
foreningen “Incaernes venner” er ikke en juridisk del af Inca spejderne Sydfyn, men er en vigtig del af vores  uundværlige netværk.
Vi er åbne og fordomsfri og klar til at modtage  alle børn og unge som har mod på at udvikle sig og få nye individuelle udfordringer.
Vi vil gerne give plads til nye unge og voksne mennesker der vil bidrage til nå vores mål.

Spejderidéen:
er et begreb der dækker over Det Danske Spejderkorps’ (og spejderbevægelsens) ideologiske grundlag, og som vi har formuleret i et formål, spejderprincipperne og en spejdermetode.

Organisatorisk:
Vi en i aktivt samarbejde med de 9 lokale DDS spejdergrupper der danner enheden Bro Division under Det Danske Spejderkorps.
Vi er gennem vores medlemskab af Det Danske Spejderkorps også medlemmer af de internationale verdens spejderorganisationer, WAGGS og WOSM. Et netværk bestående af 48 milioner spejdere over det meste af verden.
Vi samarbejder aktivt i BUS Svendborg – ( Børne- og Ungdomsorganisationernes samråd i Svendborg kommune ), som er et politisk samarbejde og netværk mellem syv 7 idébestemte børne- og ungdomsorganisationer til fordel for børn og unge.

 

Spejderhilsen Ib Buch Hansen