Info til forældre

Som forælder, plejeforælder eller værge til en spejder under 18 år , er du en vigtig del af  Grupperådet i Inca spejderne Sydfyn.

Grupperådet er  øverste myndighed i Inca spejderne Sydfyn,

Grupperådet består af:

  1. medlemmer, der er fyldt 15 år
  2. forældre til medlemmer under 18 år
  3. c. bestyrelsen.

Som forældre til et medlem forventer vi, at du bakker op om dit barns interesse.

Vær gerne behjælpelig med at vejlede i fornuftig påklædning til udendørs aktivitet.

En opfordring til ansvarlighed over for kammerater og ledere, gøres bedst ved at barnet er rimeligt forberedt til at møde op, eller ved at melde afbud hvis barnet er forhindret i at komme til mødet.
Dette vil ofte give barnet større glæde ved at være spejder, og spare lederne for unødvendige bekymringer.

Det er dit barn der er spejder, men barnet ønskter  din accept, interesse og opbakning for at få mest mulig sin spejdertid.