Info til Spejdere

Du er medlem af Inca spejderne Sydfyn.

Fra:
Du har udfyldt tilmeldings blanket og indbetalt indmeldelsegebyr.

Se indmeldelse procedure:

Til:
Udgangen af den måned hvor du melder dig ud af Inca spejderne  Sydfyn.

Se udmeldelse procedure:

Inca spejderne Sydfyn er en afdeling af Det Danske Spejderkorps.
Vi tager ikke stilling i partipolitiske anliggender.
Derimod forventes det, at korpsets voksne medlemmer personligt tager stilling i samfundsmæssige, etiske og religiøse spørgsmål.

Inca spejderne Sydfyn under Det Danske Spejderkorps er en børne- og ungdomsbevægelse.

  • Fra et barn er 0 år til man er fyldt 25 år, kan man være almindeligt aktivt medlem af Inca spejderne Sydfyn.

Ydende medlemmer

  • Efterhånden som man vokser og udvikler sig som spejder, er det naturligt man bidrager og  påtager sig en opgave for spejdergruppen, for korpset, for lokal samfundet eller ude i verden.
  • Efter man er fyldt 25 år kan man kun være ydende medlem i en børne og ungdomsbevægelse som Inca spejderne Sydfyn. d.v.s. man skal påtage sig en opgave som leder, assistent eller medhjælper inden for et eller andet ansvarsområde for at vedblive at være medlem af Inca spejderne Sydfyn.
  • Alle ledere og hjælpere i DDS arbejder frivilligt og ulønnet og lægger deres indsats med det formål at indfri vores formål og arbejder efter principper og metoder i Spejderideen.
  • Alle ledere, hjælpere og andre frivillige personer der er tilknyttet Inca spejderne Sydfyn, skal have indhentet en ren børneatest inden de skal have direkte kontakt med børn.